DIUMENGUE, 14 DE DESEMBRE 2014


FOTOS 
A D V E N T 
Si alguna vegada no reps el somriure esperat, sigues generós i regala el teu. Perquè el que té més necessitat d’un somriure és aquell que no sap somriure als demés. 
Dalai Lama