Dissabte dia 16 de maig .

Visita espiritual a la Mare de Déu de Montserrat 

Verge prodigiosa, tron puríssim on reposà l’eterna Saviesa quan vingué al món a ensenyar el camí de salvació, aconseguiu per als vostres catalans aquella fe que enfonsa les muntanyes, omple les valls i fa planer el camí de la vida. .
Santa Engendradora de l’Etern, filla del vostre fill, feu que mai no es desfaci aquest poble català que vós espiritualment engendràreu.
 Senyora de Montserrat, que teniu la vostra santa muntanya voltada d’oliveres, signe de pau, aconseguiu als pobles de Catalunya una pau cristiana i perpètua.