Dissabte dia 10 de maig de 2014

Trobada Hospitalitats Catalanes a  Montserrat  • Us demanem, mare de Déu i mare nostra, que sentim sempre la pau del Senyor. Que la nostra mirada sigui sempre neta i clara. Que els nostres llavis pronunciïn només paraules d'encoratjament. Que el nostre caminar sigui ferm, i la nostra actitud valenta. Que el nostre cor estigui sempre obert per estimar tothom. Que els nostres passos ens dirigeixin cap allà on podem ser útils. Que la nostra vida sigui radiant i generosa, com la vostra, Mare de Déu